Kulturstenen Sverige är ett företag som vill sprida och göra vår historia lättillgänglig för alla.

   Det är för oss viktigare att sprida kunskap om vårt kulturarv, än att göra exakta kopior av hällristningarna. Vissa hällristningar är flera meter stora! Våra stenfragment har så exakta motiv som de utvalda stenarna gör det möjligt.

   Fragmenten gör inte avkall på konstnärligheten som konstnären en gång avsåg.

   Men, de är inget annat än ett högkvalitativt minne, en souvenir som minner om original konsten.

 

   Självklart bör de äkta hällristningarna beskådas på sin rätta plats,

                                               KLIPPHÄLLARNA

   Våra fragment hjälper bara till att hålla minnet om originalen levande.